De voorwaarden van dit Privacy Statement zijn van toepassing op de internetsite (www.triotelecom.nl), alsmede de onderliggende Uniform Resource Locators (URL) van Trio Telecom, die haar kantoor heeft op Ceresstraat 1, 4811 CA Breda, Nederland.

U dient dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen.

Deze website wordt beheerd door Trio Telecom. Wanneer u deze internetsite bezoekt kan Trio Telecom persoonsgegevens over u/uw onderneming verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Trio Telecom zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden. Trio Telecom zal alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Trio Telecom met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Trio Telecom verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen). De wijze waarop Trio Telecom persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, via deze website en anderszins, wordt gereguleerd door of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Trio Telecom stelt zich niet ten doel via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelen, zoals informatie omtrent godsdienstige overtuiging, gezondheid, politieke opvattingen, of andere zaken. In gevallen waarin Trio Telecom wel dergelijke gegevens zou trachten verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming verzocht worden. Trio Telecom wijst u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Trio Telecom uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies
Trio Telecom mag gegevens verzamelen en analyseren die verbonden zijn aan uw gebruik van onze website, zoals uw domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s en hoe lang deze zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites. Deze informatie kan worden verzameld via cookies. Een cookie is een kort tekstbestand dat relevante informatie kent die onze webpaginaserver uit uw internetbrowser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en Trio Telecom is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek, beschikbaar zijn. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw internetbrowser te veranderen. Als u het gebruik van cookies niet wenst en wilt voorkomen, dan zullen de bedoelde gegevens niet langer door uw internetbrowser opgeslagen worden en bij elk bezoek aan internet zullen de gegevens worden aan u gevraagd en door u moeten worden ingevoerd. Het kan voorkomen dat voor uw bestellingen en/of betalingen aan ons via het internet dit niet zonder het gebruik van cookies mogelijk is. Maar het gebruik van ons open domein https://www.triotelecom.nl blijft zonder cookies steeds mogelijk. Per internetbrowser kunnen de instellingen wat cookies aangaat verschillen.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van (hyper- en/ of deep-) links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Trio Telecom
Indien u geen marketinginformatie van Trio Telecom wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken via een online verzoek of per post. Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden. Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kunt u deze indienen via het online vraagformulier of per post op het bovengenoemde adres.

Wijzigingen Privacy Statement
Trio Telecom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij bevelen u aan om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van deze wijzigingen.